Global leverandør af spildevandsbehandlingsløsninger

Over 14 års produktionserfaring

Hvad er slamafvanding og hvad bruges det til?

附图1

Når du tænker på at afvande, kan disse tre spørgsmål dukke op i dit hoved;hvad er formålet med afvanding?Hvad er afvandingsprocessen?Og hvorfor er afvanding nødvendig?Fortsæt med at læse for disse svar og mere.

Hvad er formålet med afvanding?

Slamafvanding adskiller slam i væsker og faste stoffer for at minimere spild.Der findes forskellige teknologier til slamafvanding, herunder plade- og ramme- og båndfilterpresser, centrifugering, skruepresning og geomembraner.Ud over disse er der andre muligheder tilgængelige.

Det er vigtigt at bemærke, at afvanding ikke er beregnet til at behandle slammet eller væsken, den adskiller kun de faste og flydende komponenter, så det er nemmere og mere omkostningseffektivt at håndtere de separate faser til endelig bortskaffelse.Når slammet er blevet afvandet, kan både de faste og flydende komponenter indeholde forurening, som skal behandles separat.

Hvad er afvandingsprocessen?

Før afvandingsprocessen kan begynde, skal slammet konditioneres gennem enten mineralske kemikalier såsom jernsalte og kalk.Eller organiske kemikalier såsom koaguleringsmidler og flokkuleringsmidler.Efter konditionering af slammet fortykkes det derefter gennem enten flotation, tyngdekraftsbælte, en fortykkende tromle/skruetromle eller en Centrifuge.

Når konditioneringstrinnet er afsluttet, er det nu tid til at analysere, hvilken afvandingsteknik der er passende.Valget af en slambehandlingsmetode afhænger af flere faktorer, herunder egenskaber, volumen, tidspunkt og de tilgængelige bortskaffelsesmuligheder.De tre mest almindelige afvandingsmuligheder er båndfilter, Centrifuge og rammefilterpresse.For at finde ud af, hvilken afvandingsmetode der er den rigtige for dig,tjek udvores mere dybdegående forklaring af de tre metoder.

Hvorfor er afvanding nødvendig?

De to hovedformål med slamafvanding er tilaffaldsminimeringog for at opnå overordnet omkostningseffektivitet ved bortskaffelse.Derudover kan stabiliseret slam håndteres mere sikkert og kan reducere sundhedsrisici.Nogle slam har faktisk en stor gavnlig genbrug og kan påføres på land.Generelt er både den offentlige og den private sektor forpligtet til at bortskaffe slam på en måde, der er godkendt af tilsynsmyndigheder og er i overensstemmelse med deres egne organisatoriske krav og miljømæssigt sikker.

Slamafvanding er typisk fokuseret på at reducere vægten og volumen af ​​slammet, således at bortskaffelsesomkostningerne – herunder transport – holdes på et minimum.Vandfjernelse er det primære middel til volumenreduktion, før slamaffald kan behandles eller bortskaffes på den mest økonomiske måde.

Vælger du den optimale teknologi?

Som vi nævnte før er valget af en slambehandlingsmetode afhængig af flere faktorer, herunder egenskaber, volumen, timing og de tilgængelige bortskaffelsesmuligheder.

Når du søger efter afvandingstjenester, er det vigtigt at lede efter en partner, der kan tilbyde en omfattende suite afafvandingstjenesterog anvende den rigtige teknologi til dine specifikke problemer for at give den mest omkostningseffektive løsning.

附图2


Indlægstid: 13-okt-2022